foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 (17) 888 60 35
+48 (17) 888 60 37

. Zakład Remontowo-Budowlany "Organika"

Sp. z o.o. Nowa Sarzyna ul. Chemików 1

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie uprawnienia przysługują Państwu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontowo Budowlany „ORGANIKA” Sp. z o.o., z którą można się skontaktować:

 1. Osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. Chemików 1, 37 – 310 Nowa Sarzyna
 2. Telefonicznie, pod numerem 17 888 60 35.
 3. Pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o pozyskaniu danych osobowych

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa (tj. kontrahentów, potencjalnych kontrahentów, pracowników). Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł, baz danych).

Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

 1. Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz administrowania Państwa relacji z naszą firmą, np. poprzez realizację transakcji oraz zamówień usług, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie czynności rachunkowych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych, organizowanie wysyłek oraz dostaw, ułatwianie napraw czy rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz zapewniania innych usług lub rzeczy, o które mogli się Państwo do nas zwrócić.
 2. Rozstrzygania reklamacji i sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń,

 3. Zapewnienia obowiązku przestrzegania zgodności z prawem, takiego jak kontrola przestrzegania przepisów lub obowiązek prowadzenia ewidencji (np. status podatnika VAT w związku z przepisami o odwrotnym obciążeniu, przepisy akcyzowe, przepisy o odpadach), co może obejmować sprawdzenie Państwa danych kontaktowych i identyfikacyjnych w stosownych rejestrach,

 4. Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysłania powiadomień oraz innych informacji wymaganych przez prawo.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu oraz adres email,

 2. Dane rejestrowe i ewidencyjne (NIP, PESEL, nr dowodu osobistego).

 3. Dane płatnicze konieczne do przetwarzania płatności (np. numery rachunków bankowych) oraz inne informacje związane z fakturowaniem,

 4. Inne informacje, dobrowolnie udostępnione przez Państwa a konieczne do przetwarzania w ramach relacji z naszą firmą, takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski.

 5. Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, np. baz danych.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 1. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podatkowe i księgowe, kurierskie i pocztowe, konsultacyjne i audytowe, bankowe i płatnicze, działającym na zlecenie naszej firmy.

 2. Wszelkim sądom, komornikom, organom ścigania lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń lub gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

 3. W innych przypadkach, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę.

 4. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

 2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 3. Wypełnienia obowiązku prawnego (wynikającego np. z przepisów podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych).

Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa (np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania).

Wyżej wymienione prawa można realizować poprzez kontakt z nami.